Kosten koper

//Kosten koper

Wanneer u een huis koopt, wordt er vaak gesproken over “Kosten Koper”.
Deze kosten krijgt u bovenop de koopsom van uw aangekochte huis.
Wat zijn dit nu eigenlijk voor kosten en kunt u deze aftrekken van de belasting?

Als indicatie krijgt u vaak te horen dat u rekening dient te houden met ongeveer 5% kosten (koper) bovenop de koopsom van een koopwoning, waarvan alleen al 2% de overdrachtsbelasting bedraagt.

Kosten waar u mee te maken krijgt, zijn onder te verdelen in kosten welke wel en kosten die niet aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting.

Kosten die u (eenmalig) van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken zijn oa:

  • Kosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies- en bemiddeling
  • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen)
  • Kosten van Nationale Hypotheek Garantie (NHG): 1% van de hoogte van de hypotheeksom
  • Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst
  • Kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden)

Ter informatie:
Mocht u te maken hebben met erfpacht( jaarlijks te betalen canon): deze is jaarlijks aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

KostenĀ  die u niet van de belasting kunt aftrekken zijn oa:

 • Overdrachtsbelasting
 • Makelaarskosten
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor verkrijgen van eigendomsakte

Een bekend misverstand:
Indien u een nieuwbouwwoning koopt, wordt er gesproken over “Vrij op Naam”. U heeft dan wel degelijk te maken met bovengenoemde kosten, u betaalt dan alleen geen overdrachtsbelasting en geen notariskosten voor levering.