Ouder-Kind hypotheek

//Ouder-Kind hypotheek

Uw zoon of dochter wil graag een huis kopen en vraagt u om bij te springen voor hun hypotheek. Wat houdt dit nu eigenlijk in? Loopt u een risico om al uw spaargeld kwijt te raken en hoe legt men zoiets vast? Ofwel: wat zijn de mogelijkheden om uw kind te helpen bij een eerste aankoop?

Gift of lening
Naast de hoogte van het bedrag dat uw kind nodig heeft, is dat eigenlijk de belangrijkste vraag die beantwoord dient te worden.
De fiscus biedt een aantal fiscale mogelijkheden om tot € 100.000,- eenmalig te kunnen schenken.

Bron: belastingdienst

Kapitaal is voor langere tijd niet beschikbaar
Wanneer u geld leent voor een hypotheeklening zal dit voor een langere tijd afgesloten worden. Tot die tijd heeft u zelf geen toegang tot uw kapitaal, maar ontvangt u maandelijks een aflossing met rente.

Indien u liever geen schenking doet, of deze mogelijkheid niet heeft, kunt u een lening met uw kind afsluiten. Dit is een formeel hypotheekcontract welke ook via de notaris kan worden vastgelegd. Er zijn een paar zaken waar u op moet letten wanneer u met deze gedachte speelt

Lening met of zonder rente
U leent uw kind geld en daar wilt u graag een zo hoog mogelijke rente voor vragen. Dit klinkt niet logisch, maar dit levert zowel u als ook uw kind een (fiscaal) voordeel op. U kunt tot maximaal 25% meer vragen dan de marktrente.

Een voorbeeld:
Ouders lenen een bedrag aan hun kind voor de eigen woning in dit voorbeeld: 4,0%
De rente die het kind betaalt, is aftrekbaar van de belasting. De fiscus “geeft” dus een % terug à in het voorbeeld: 2,0%
De netto betaalde rente is dus 4 %-2,0% = 2,0%
De ouders hebben een rente ontvangen van: 4 % Ze ontvingen op de spaarrekening een rente van: 1%
Hiermee zijn ze ook tevreden. Het boventallige schenken ze aan het kind. In dit voorbeeld: 4 %-1%=3 %
De netto betaalde rente is nu: 2 %-3 %= -/- 1,0 % De negatieve rente ziet er misschien vreemd uit, maar is volledig legaal.

Financiële zelfstandigheid
Het is prettig wanneer u als ouder de mogelijkheid heeft om uw kind te ondersteunen bij de koop van een woning en er zelf ook nog iets aan overhoudt.  Zorgt u er voor dat u ook rekening houdt met de financiële mogelijkheden van uw kind. Kan hij/zij de maandlast blijven betalen?

Er dient minimaal annuïtair afgelost te worden op de lening om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij de fiscus.
Gaat u voor een verstandig advies over een dergelijke lening bijvoorbeeld naar een tussenpersoon.
HypotheekContact kan u helpen bij de berekening en ook het hypotheekovereenkomst met u vastleggen. De overeenkomst zelf legt u vervolgens vast bij de notaris.

Net als bij een gewone hypotheek wordt de lening formeel vastgelegd en zitten er voorwaarden aan.
Welke voorwaarden dit zijn, zijn afhankelijk van uw situatie, de situatie van uw kind en de voorwaarden die de fiscus u beiden oplegt.
Voor een goed advies over en ouder- kind hypotheek gaat u naar uw tussenpersoon of uw bank. Beide kunnen u van goed advies voorzien en er voor zorgen dat u en uw kind  voordeel halen uit de aankoop van hun eerste huis.